Hello World

Beste Leden,

Graag willen wij jullie vertellen wat er afgelopen week gebeurd is.

Woensdag 15 februari markeert een mooie dag in de geschiedenis van Studieverenigng Technische Informatica Rotterdam (S.T.I.R.). Het is de dag waarop S.T.I.R. de Akte van Oprichting heeft laten passeren, waarna de vereniging officieel bestaat. Met het passeren van deze akte kan de vereniging echt aan de slag.

Na het passeren van de Akte van Oprichting zijn wij direct voor jullie aan de slag gegaan.

Zo hebben wij voor jullie contact gezocht met Study Store. Zij verzorgen de verkoop van boeken aan verschillende andere verenigingen van de HRO. Omdat wij mooie verhalen hierover gehoord hebben, willen wij ook met hen in zee gaan. Het idee is dat wij bij hen een eigen webshop krijgen, waarop schoolboeken (met korting) gekocht kunnen worden. Daarnaast wordt het ook mogelijk om tweedehands boeken te kopen, en je eigen boeken aan hen terug te verkopen. Dit lijkt ons een geweldige dienst, en we hopen daarom dat jullie hier ook heel erg blij mee zullen zijn.

Verder is onze penningmeester, Glenn Kroeze, druk bezig geweest met het afsluiten van een zakelijke rekening. Na een heel erg gezellig en leuk gesprek, ik quote “Het leukste gesprek bij een bank ooit”, gehad te hebben zijn wij in het bezit van een eigen rekening. Nu wij een eigen rekening zijn we weer een stukje dichter bij zelfstandigheid. Door deze zelfstandigheid wordt het voor S.T.I.R. mogelijk om de financiën in eigen hand te houden. We vertrouwen er uiteraard op dat Glenn het allemaal netjes houdt en volgens het boekje doet.

Om af te sluiten hebben we ook weer een aantal leuke activiteiten voor jullie gepland staan. Hier, binnenkort meer over.

Voor Lenny,

Het eerste bestuur

Scroll to top