Hello World

Beste Leden,

Graag willen wij jullie vertellen wat er afgelopen week gebeurd is.

Woensdag 15 februari markeert een mooie dag in de geschiedenis van Studieverenigng Technische Informatica Rotterdam (S.T.I.R.). Het is de dag waarop S.T.I.R. de Akte van Oprichting heeft laten passeren, waarna de vereniging officieel bestaat. Met het passeren van deze akte kan de vereniging echt aan de slag.

Continue reading “Hello World”

Scroll to top