Je winkelmandje

Je bent niet ingelogd
Inloggen
Overig

Algemene ledenvergadering

Kom naar de STIR ALV!

Image

Vrijdag 30 juni om 16:00 vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van STIR online op Teams plaats. Aansluiten kan via deze link

De ALV is de vergadering waarbij leden inspraak hebben in de vereniging. Dit kan door het stellen van vragen, het insturen van moties voor wijzigingen van de statuten en door jezelf beschikbaar te stellen voor het bestuur van komend lesjaar.

Tot en met 29 juni kunnen moties ingediend worden door deze op te sturen naar coen.schutte@stirotterdam.nl.

Ook worden tijdens de ALV nieuwe bestuursleden gekozen. Lijkt je dit leuk? Aanmelden kan tot vlak voor de ALV via de form onder aan deze post.

De agenda is als volgt:

  1. Ontvangst
  2. Mededelingen
  3. Opmerkingen n.a.v. vorige ALV
  4. Verslag 2022/2023
  5. Bestuursverkiezing voor studiejaar 2023-2024
  6. Afsluiting
. . .