Je winkelmandje

Je bent niet ingelogd
Inloggen
Overig

Algemene Leden Vergadering 2024

Kom naar de STIR ALV!

Image

Maandag 24 juni om 19:00 vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van STIR online op Teams plaats. Aansluiten kan via deze link

De ALV is de vergadering waarbij leden inspraak hebben in de vereniging. Dit kan door het stellen van vragen, het insturen van moties voor wijzigingen van de statuten en door jezelf beschikbaar te stellen voor het bestuur van komend lesjaar.

Tot en met 23 juni kunnen moties ingediend worden door deze op te sturen naar coen.schutte@stirotterdam.nl.

De agenda is als volgt:

  1. Ontvangst
  2. Mededelingen
  3. Opmerkingen n.a.v. vorige ALV
  4. Verslag 2023/2024
  5. Afsluiting
. . .